Deborah Fischer

דבורה פישר, ילידת 1991, בוגרת תואר ראשון בבצלאל בהצטיינות. נולדה בברזיל. בילדותה עלתה לישראל לקיבוץ כפר חרוב. כיום מתגוררת ופועלת בירושלים. עוסקת בפיסול והצבה בקנה מידה מונומנטליים ובמקביל בחקר חומרי של מדיום נייר ודיגיטל.

Works By Deborah Fischer