Korin Abisdris

1986-בוגרת בצלאל. אמנית פעילה, חברה באגודת הציירים והפסלים של ישראל. אמנית של בית האמנים בירושלים ויזמת בתחום התרבות

Works By Korin Abisdris