Maya Elisha

שנת לידה 1995, שנה שלישית באקדמיה לאמנות בצלאל. נולדתי בירושלים בשכונת נחלאות, למדתי בתיכון בבית הספר הניסויי הממוקם במרכז העיר, שירתי בצבא בגרעין נחל כמורה חיילת. אני עוסקת בכמה מדיומים שונים באמנות ,למדתי שנה בקוביה, ציירתי כמה ציורי קיר בברים שונים: בעיר, הקסטה, סירה.

Works By Maya Elisha