Nahala Shteren

נולדתי ב1993. גדלתי בגולן והגעתי לירושלים כדי ללמוד איור. אני עובדת בעיקר ידני ומקבלת השראה מהטבע, שירה ומוזיקה.

Nothing by this creator.