Zvi Tolkovsky

צבי טולקובסקי נולד ב-1934. הוא סיים את לימודיו בבצלאל בשנת 1959, והשתלם בלימודי אמנות בפריז ובניו יורק. בשנת 1968 חזר לארץ, החל ללמד בבצלאל והקים שם את סדנת דפוס הרשת, שהיתה חדשנית לזמנה ומזוהה עם אמנות הפופ האמריקאית ואפשרה התנסויות חדשות של עשייה אמנותית שלא היו קיימות כאן לפני כן. בשנים 1988-1985 עמד בראש המחלקה לאמנות בבצלאל. בשנת 2007 הקים בבצלאל סדנת נייר. בשנת 2012 זכה בפרס למפעל חיים. צבי טולקובסקי פועל בעולם האמנות הישראלי מאז שנות השישים ונוכחותו המצטברת ניכרת הן בפעילותו כאמן והן בפעילותו כמורה.

Works By Zvi Tolkovsky