Ady Hefzy Aharon

נולדתי בשנת 1962, אמנית רב תחומית שיוצרת בעיקר בציור ורישום. למדתי אמנות והוראת אמנות באוניברסיטת חיפה, וכן בעלת תעודה בתרפיה באמנות. גרה בירושלים ומושפעת ממראות הסביבה העירונית, מנופי טבע ועוד.. מנקודת מבט של אישה מאמינה, הצגתי בתערוכות ולאחרונה בתערוכת יחיד בבית אליאנס בירושלים

Works By Ady Hefzy Aharon