Chamutal Bar Cohen

נולדתי בשנת 1992, גדלתי ברחובות וכיום גרה ויוצרת בירושלים. למדתי לתואר ראשון באמנות בתוכנית משולבת של בית הספר לאמנות פרדס והמדרשה לאמנות בבית ברל. בנוסף אני סטודנטית לכימיה באוניברסיטה הפתוחה.

Works By Chamutal Bar Cohen