Dana Arieli

דנה אריאלי, ילידת ירושלים 1963. פרופסור להיסטוריה. פרויקט הפנטומים עליו היא עובדת בעשור האחרון הניב עד עתה שלושה ספרים וסדרה של תערוכות יחיד.

Works By Dana Arieli