David (Duchi) Cohen

יליד מעלות תרשיחא (1992). למד בבית הספר הגבוה לאמנות "פרדס" (סיום לימודים בשנת 2019) ובמקביל למד תואר בהיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה (סיום לימודים בשנת 2021). הציג בתערוכות קבוצתיות שונות בניהן תערוכות במסגרת הביאנלה של ירושלים (2017, 2019) ובמסגרת שבוע העיצוב בירושלים (2018) וכן ב"צבע טרי" (2020). בשנת 2021 הציג תערוכת יחיד ראשונה בבית רוח חדשה בירושלים.

Works By David (Duchi) Cohen