הדי אברצוביץ

Heddy Breuer Abramowitz is an American-Israeli multidisciplinary artist. Born in Brooklyn, NY to Holocaust survivors, she was raised in southern Maryland near Washington, DC. Israel has been her home since 1979.

עבודות של הדי אברצוביץ