Liron Cohen

לירון כהן, 1982 אמנית, חיה ועובדת בירושלים. בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בצלאל. עוסקת ברישום, איור, פיסול ווידאו ויצירת ספרים., מדלגת וקושרת ביניהם. הציגה תערוכות יחיד ומשתתפת בתערוכות קבוצתיות ופרויקטים רבים בארץ ובעולם. עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים. זכתה בפרסים, מענקים ומלגות. לצד עבודתה העצמאית, יוצרת בשיתוף פעולה עבור אמנים ויוצרים ממגוון תחומים. ומקעקעת את עבודותיה בסטודיו פרטי בעיר.

Works By Liron Cohen