Neta Miriam Perez

אני נטע מרים פרץ, מאיירת, כותבת סיפורים, ומעצבת גרפית. סיימתי במחלקה לתקשורת חזותית ב2020. נולדתי ב1990 במושב קטן ליד הים, עם הרבה פרות ותרנגולות. והיום אני גרה ועובדת בירושלים.

Nothing by this creator.