Rachel Kainy

רחל קיני נולדה בקיבוץ נחשון ב1981, סיימה תואר ראשון במדרשה לאמנות בית ברל ב2008. רחל חיה יוצרת ומלמדת בירושלים, הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות, בין היתר במוזיאון ישראל לאמנות, גלריה רוזנפלד וסדנאות האמנים בת"א

Works By Rachel Kainy