Ronen Siman Tov

השכלה 1997-1999: M.FA, תואר שני, למודי המשך באמנות בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים 1985-1992: M.Sc., תואר שני, בארכיטקטורה ובינוי ערים, T.U DELFT, הולנד הוראה מרצה בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים ובבצלאל השלוחה החרדית אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים

Works By Ronen Siman Tov