Sara Benninga

שנת לידה 1982. השכלה - תואר ראשון בצלאל, תואר ראשון ושני בתולדות האמנות, דוקטורט בתולדות האמנות (אוניברסיטה עברית). אני ציירת וחוקרת אמנות. מרצה בבצלאל במחלקה לתרבות חזותית וחומרית, ובחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל-אביב. הצגתי קיר אמן בגלריה מאיה (תל-אביב), תערוכה זוגית בגלריה החדשה בטדי (ירושלים), ובתערוכות קבוצתיות בסדנת ההדפס ירושלים, בקוביה ובבינאליה לאמנות יהודית בירושלים, בין השאר.

Works By Sara Benninga