Shlomo Serry

1945, בוגר האוניברסיטה העברית במתימטיקה, למדתי צילום וקולנוע בקמרה אובסקורה, בבית צבי, במדרשה בית ברל, תערוכות יחיד בבית האמנים בירושלים, במשכנות שאננים, בגלריה מרי בירושלים, תערוכות קבוצתיות במוזיאון הצילום בתל-חי, ב"עדות מקומית" במוזיאון ארץ ישראל, בבית האמנים בירושלים, במוסררה, במתחם שנלר, בגלריה לאמנות ביבנה, במוזיאון ע"ש וילפריד בקיבוץ הזורע, במוזיאון באשדוד...

Works By Shlomo Serry