Yael Buchbinder Shimoni

ילידת 1980, נולדה בישראל ירושלים, אימא לארבעה. גרה באלון שבות, ועובדת בגוש עציון ובאינטרנט. בוגרת המחלקה לאומנות בבצלאל 2006. חברת קבוצת האומנות "סטודיו משלך" זה 12 שנה. מציגה בתערוכות קבוצתיות רבות. מכירת העבודה צאינה וראינה למוזאון היהודי בברלין בשנת 2019

Works By Yael Buchbinder Shimoni