Yael Boverman

אמנית ומעצבת. בוגרת בצלאל BFA בתקשורת חזותית. חברה אמנית בגלריה שיתופית מרי, ירושלים. העשייה האמנותית שלה כוללת רישום, ציור והדפס. היא חיה ויצרה באנגליה, ארה״ב וישראל. עבודותיה הוצגו בארץ ובעולם היא זכתה בפרסי עיצוב בינלאומיים.

Works By Yael Boverman