Yoav Fisch

מהמחלקה לאמנות בצלאל, חי בירושלים ויוצר בסטודיו BFA יואב פיש (1988) הוא בוגר בסדנאות האמנים, ירושלים. עבודותיו עוסקות ביחסים בין חומר לפרט, פרט וחברה, והמיתוסים שנוצרים בין ישויות אלו. פיש הציג תערוכת יחיד בגלריה כורש 14 בירושלים במסגרת תכנית לאמנים צעירים והשתתף בתכנית הרזידנסי של המרכז לאומנות ומחקר מעמותה. בנוסף, הציג פיש במספר תערוכות קבוצתיות כגון תערוכת “ביכורים” בגלריה טדי באוצרות של סאלי הפטל נווה. יחד עם שותפתו ליצירה ולחיים, דאנה טנהאוזר, נבחר בתל אביב, לשנת 2020. פיש השתתף ב”חממתRawArt של הגלריה Shuttle לתכנית פיסול חוץ” של הגלריה החדשה טדי, בפסטיבל הצילום ובפסטיבל “מנורת לילה“.1

Works By Yoav Fisch